Tim

Marija Petrović - Vujinović

Team leader

 • 063/1142-344
 • marija.petrovic@malivelikiljudi.com​
Srdjan Corkovic mali veliki ljudi

Srđan Ćorković

Programs coordinator

 • 063/1142-013
 • srdjan.corkovic@malivelikiljudi.com

Miloš Milosavljević

IT

 • 063/1142-032
 • milos.milosavljevic@malivelikiljudi.com

Julijana Popović

Fundraising

 • 063/1142-031
 • julijana.popovic@malivelikiljudi.com
Dejana Topisirovic mali veliki ljudi

Dejana Topisirović

Fundraising

 • dejana.topisirovic@malivelikiljudi.com
Sasa Milosavljevic mali veliki ljudi

Saša Milosavljević

Administration

 • 060/314-2344
 • sasa.milosavljevic@malivelikiljudi.com

Olivera Jović

Fundraising

 • 011/4519-179
 • olivera.jovic@malivelikiljudi.com