Tim

Tim

Marija Petrović - Vujinović

Team leader

Srdjan Corkovic mali veliki ljudi

Srđan Ćorković

Programs coordinator

Sasa Milosavljevic mali veliki ljudi

Saša Milosavljević

Administration

Julijana Popović

Fundraising

Miloš Milosavljević

IT