Tim

Tim

Marija Petrović - Vujinović

Team leader

Sasa Milosavljevic mali veliki ljudi

Saša Milosavljević

Programs coordinator

Srdjan Corkovic mali veliki ljudi

Srđan Ćorković

Administration

Miloš Milosavljević

IT