Aktivnosti i terapija uz pomoć konja

Program u okviru kojeg se koristi interakcija sa konjima kao osnova za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju i bez njih, uključujući i decu i osobe sa fizičkim, kognitivnim i emocionalnim teškoćama.

Terapija uz pomoć konja se koristi za terapiju osoba sa neurološkim smetnjama ili bolestima, kao što su cerebralna paraliza, nemogućnost hodanja ili problemi sa održavanjem ravnoteže. Karlica jahača se u toku jahanja, usled ritmičkog kretanja konja, pokreće i rotira na isti način kao prilikom hoda. Promenljivi korak konja podstiče jahača da neprestano prilagođava i pomera karlicu. Prilikom takvog kretanja se povećavaju snaga mišića, ravnoteža, koordinacija, fleksibilnost i pokretljivost karlične strukture i popravlja se držanje tela u celini.

Terapija uz pomoć konja koristi se i u tretmanu drugih problema, kao što su autizam, poremećaji u ponašanju i psihijatrijska oboljenja.

Cilj terapije uz pomoć konja nije da zameni tradicionalne metode terapije; ona se smatra komplementarnom, pomoćnom intervencijom koja poboljšava efekte drugih terapijskih metoda i popravlja emotivno stanje i kvalitet života osoba sa smetnjama u razvoju.