Program Sveta Petka

Dom za decu pri manastiru Sveta Petka u selu Izvor ima 92 štićenice, teško ometene u razvoju, od kojih je većina nepokretna. One provedu ceo život u domu, a o njima brinu monahinje manastira.

Program Sveta Petka je aktiviran pre više od 10 godina kako bi dom dobio pomoć u hrani i hemiji neophodnoj za svakodnevno funkcionisanje doma, da bi monahinje mogle da nastave da efikasno vode računa o štićenicama. Program se razvijao i, sa sve većim brojem donatora, prešlo se na izvođačke radove.

Sveta Petka_01 - Intervju sa mati Glikerijom
manastir sveta petka