KONTAKT

Misija organizacije “maliVEliki ljudi” je izboriti se za bolji kvalitet života dece sa smetnjama u razvoju koja žive u domovima u provincijama, na organizovan način rešavajući dugoročno potrebe dece.

maliVEliki ljudi rade za:

 • Svet koji poštuje i ceni svako dete
 • Svet koji sluša potrebe dece i uči
 • Svet u kojem sva deca imaju nadu i mogućnost

Pošaljite nam poruku


 • Adresa: Arčibalda Rajsa 66a, 11 030 Beograd
 • Tel: +381112319018
 • Fax: +381112319019
 • Matični broj: 17513427
 • PIB: 103092047
 • Email: office@malivelikiljudi.com
 • Tekući račun: 160-80476-81 Banca Intesa
 • Registraciono rešenje: rešenjem 210-476/2-2003-6 kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava u registracionom listu 2096 pod red. Br. 5712
 • Agencija za privredne registre – Registar udruženja broj: BU4800/2014
 • Facebook: Mali Veliki Ljudi