malaVelika Igra – upotreba asistivne tehnologije
u radu sa decom sa smetnjama u razvoju

malaVElika Igra_01

malaVElika Igra je program u kome se upotrebom savremene IT tehnologije pozitivno utiče na razvoj motorike i koordinacije kod dece sa smetnjama u razvoju.

Napredak nauke i tehnologije uticao je na razvoj novih pristupa i metoda u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Poštujući osnovne principe na kojima se temelji rehabilitacija osoba/dece sa intelektualnom ometenošću razvili su se različiti IT programi/softver i oprema/hardver koji pružaju značajne mogućnosti stručnim radnicima kako u planiranju tako i u realizaciji programa podrške osobama sa intelektualnom ometenošću.

IT spada u grupu asistivne tehnologije čija je primarna funkcija usmerena ka normalizaciji prirodnog okruženja i njihovom prilagođavanju potrebama i zahtevima osoba sa smetnjama u razvoju.

malaVElika Igra predstavlja korišćenje uređaja i opreme kod osoba sa smetnjama u razvoju sa ciljem kompenzacije funkcionalnih ograničenja, prevazilaženja i poboljšanja sposobnosti učenja, mobilnosti, komunikacije i poboljšnje motorike.