Putujući Guliver – kulturno-kreativne radionice
za decu sa smetnjama u razvoju

Putujući Guliver predstavlja kulturne, okupacione i radne terapije za decu sa smetnjama u razvoju kroz sistemski vođene radionice.

Ideja uvođenja umetnosti u terapijiske svrhe datira još iz sedamnaestog i osamnaestog veka. Još tada je primećeno da likovna umetnost, osim što može da služi kao dijagnostičko sredstvo, može da ima i određenu terapijsku ulogu.

Izražavanje kroz umetničko – kreativne radionice predstavlja snažno ekspresivno dejstvo uz pomoć kojeg dete izražava svoje emocije, osećanja, trenutno stanje, misli…

Radionice su tematske, uglavnom vezane za aktuelne praznike ili godišnja doba, što deci daje mogućnost da na zabavan način i kroz igru usvajaju nova znanja. Pored usvajanja znanja, kroz radionice utičemo na razvoj fine i grube motorike, što je od velikog značaja za decu sa smetnjama u razvoju.

Program Putujući Guliver daje mogućnost za tretman različitih kategorija i grupa dece u cilju povećanja kvaliteta njihovih života.

Putujuci Guliver_01
Putujuci Guliver_03