Klub donatora

Klub Donatora pokrenut je u martu 2018. godine na inicijativu određenih donatora koji imaju želju da konstantno učestvuju u pomoći deci sa smetnjama u razvoju koja žive u domovima na teritoriji cele Srbije.

Klub Donatora čine društveno odgovorne kompanije, kao i pojedinci koji svojom empatijom, plemenitošću  i nesebičnom pomoći i podrškom utiču na kvalitetnije detinjstvo dece.

Kroz savremene programe, terapije i manifestacije deca sa smetnjama u razvoju dobijaju mogućnost da ravnopravno, kao i sva druga deca, rastu i razvijaju se u skladu sa svojim mogućnostima i potencijalima.

Manjim ili većim mesečnim donacijama možete da i vi postanete nečiji superheroj, čime doprinosite kontinuiranom izvođenju programa i manifestacija, kao i srećnom detinjstvu deci koja žive u domovima.

Nije teško biti superheroj. To možeš da postaneš već danas!

donator